7.09.2009 r. Zebranie Zarządu TMPD Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:44

 

Na pierwszym zebraniu zarządu, które odbyło się w sali Urzędu Miejskiego w Iłowej podjęto następujące decyzje:
1. Przyjęto Statut TMPD w Iłowej.
2. Zarząd TMPD w Iłowej liczy 11 osób.
3. Zgodnie ze statutem powołano 5 sekcji Towarzystwa i przydzielono do nich członków zarządu:
a) Sekcja prac społecznych na rzecz parku
* Koordynator: Roman Tymczyszyn
* Współpraca: Grzegorz Szymczak
b) Sekcja kontaktów i współdziałania z innymi partnerami i instytucjami działającymi na rzecz parku:
* Koordynator: Roman Andzel
* Współpraca: Mirosław Gubernator
c) Sekcja historyczna parku:
* Koordynator: Jan Jedynak
* Współpraca: Jerzy Leżyński
d) Sekcja promocji parku:
* Koordynator: Mieczysław Jakubowicz
* Współpraca: Mieczysław Jung
e) Sekcja kulturalno-szkolno-artystyczna parku
* Koordynator: Maria Jowik
* Współpraca: Alicja Balik
4. Przewodniczącym TMPD w Iłowej wybrany został Mirosław Wdowiak, a zastępcą Roman Andzel.
5. Ustalono, iż 12.09.2009r. odbędzie się kolejny(trzeci) czyn na rzecz parku. Zakres prac - rozplantowanie ziemi dostarczonej przez p. Tymczyszyna na terenie przy „Mostku Miłości”,
6. Pani Balik wystąpi do Starostwa Powiatowego w Żaganiu z wnioskiem o usunięcie(wycięcie) niektórych drzew (zgodnie z sugestią p. Pudełka) na porządkowanym terenie przy „Mostku Miłości”,
7. Po rozplantowaniu ziemi członkowie Towarzystwa zasieją trawę,
8.  Zgodnie z ustną umową na przełomie października i listopada pan Pudełek nieodpłatnie dostarczy sadzonki krzewów ozdobnych i drzew, które członkowie towarzystwa posadzą na terenie przy „Mostku Miłości”.
9. M. Wdowiak i R. Andzel ustalą dokładnie zakres prac ZGKiM na rzecz parku.

TMPD