Spotkania TMPD
2010.04.22 Zebranie TMPD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:46

W czwartek 22.04.2010 r. odbyło się pierwsze wiosenne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Parku Dworskiego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowej. Uświetniła je obecność: Burmistrza Iłowej, p. Adama Gliniaka, prof. Mieczysława Czekalskiego (autora monografii „Park dworski w Iłowej”), pani Joanny Piotrowicz (architekt) oraz inż. Eugeniusza Pudełka (właściciela szkółki krzewów ozdobnych w Iłowej).

Poprawiony: piątek, 23 maja 2014 18:39
Więcej…
 
21.09.2009 r.- Zebranie Zarządu TMPD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:45

Najważniejsze omawiane kwestie i podjęte decyzcje:
1. Przygotowanie spotkania z profesorem Czekalskim - odpowiedzialni: J. Jedynak, M. Gubernator, R. Andzel, M. Wdowiak.
2. Przygotowanie prezentacji na temat parku dla szkół - odpowiedzialny: J. Jedynak.
3. Przygotowanie prezentacji o historii Iłowej dla mieszkańców - odpowiedzialni: J. Jedynak, J. Leżyński, M. Jung, M. Jakubowicz.
4. Zebranie wszelkich informacji dotyczących ogrodu chińskiego w parku iłowskim - odpowiedzialni: J. Leżyński, J. Jedynak.
5. Przygotowanie propozycji konkursów o parku dla mieszkańców - odpowiedzialne: A. Balik, M. Jowik.
6. Nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami - odpowiedzialni: M. Gubernator, R. Andzel.
7. Petycja do burmistrza w sprawie likwidacji cokołu po herbie - odpowiedzialny: M. Wdowiak.
8. Pismo do ZGKiM - odpowiedzialny: M. Wdowiak.
9. Omówiono ew. prace, które mogłoby podjąć Towarzystwo:
* sprawdzenie drożności przepustu doprowadzającego niegdyś wodę do stawu w ogrodzie japońskim,
*pielęgnacja krzewów różaneczników polegająca na obcięciu suchych gałązek, uprzątnięcie opadłych gałęzi drzew, wycięcie odrostów w obrębie gaju różaneczników.

TMPD

 
7.09.2009 r. Zebranie Zarządu TMPD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:44

 

Na pierwszym zebraniu zarządu, które odbyło się w sali Urzędu Miejskiego w Iłowej podjęto następujące decyzje:
1. Przyjęto Statut TMPD w Iłowej.
2. Zarząd TMPD w Iłowej liczy 11 osób.
3. Zgodnie ze statutem powołano 5 sekcji Towarzystwa i przydzielono do nich członków zarządu:
a) Sekcja prac społecznych na rzecz parku
* Koordynator: Roman Tymczyszyn
* Współpraca: Grzegorz Szymczak
b) Sekcja kontaktów i współdziałania z innymi partnerami i instytucjami działającymi na rzecz parku:
* Koordynator: Roman Andzel
* Współpraca: Mirosław Gubernator
c) Sekcja historyczna parku:
* Koordynator: Jan Jedynak
* Współpraca: Jerzy Leżyński
d) Sekcja promocji parku:
* Koordynator: Mieczysław Jakubowicz
* Współpraca: Mieczysław Jung
e) Sekcja kulturalno-szkolno-artystyczna parku
* Koordynator: Maria Jowik
* Współpraca: Alicja Balik
4. Przewodniczącym TMPD w Iłowej wybrany został Mirosław Wdowiak, a zastępcą Roman Andzel.
5. Ustalono, iż 12.09.2009r. odbędzie się kolejny(trzeci) czyn na rzecz parku. Zakres prac - rozplantowanie ziemi dostarczonej przez p. Tymczyszyna na terenie przy „Mostku Miłości”,
6. Pani Balik wystąpi do Starostwa Powiatowego w Żaganiu z wnioskiem o usunięcie(wycięcie) niektórych drzew (zgodnie z sugestią p. Pudełka) na porządkowanym terenie przy „Mostku Miłości”,
7. Po rozplantowaniu ziemi członkowie Towarzystwa zasieją trawę,
8.  Zgodnie z ustną umową na przełomie października i listopada pan Pudełek nieodpłatnie dostarczy sadzonki krzewów ozdobnych i drzew, które członkowie towarzystwa posadzą na terenie przy „Mostku Miłości”.
9. M. Wdowiak i R. Andzel ustalą dokładnie zakres prac ZGKiM na rzecz parku.

TMPD

 

 
3.09.2009 r. Powołanie TMPD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:43

W zebraniu, które odbyło się w GCKiS w Iłowej wzięło udział 28 osób. Obecni mieszkańcy naszego miasta postanowili powołać Towarzystwa Miłośników Parku Dworskiego w Iłowej działające przy GCKiS. W toku dyskusji nakreśliliśmy główne cele i zadania Towarzystwa. Zostały omówione najważniejsze zapisy statutu, w głosowaniu jawnym wybraliśmy członków Zarządu Towarzystwa. Uczestnicy zostali zapoznani z koncepcją rewitalizacji parku opracowaną przez  mgr inż. M. Drozdek oraz inwentaryzacją drzewostanu opracowaną przez prof. M. Czekalskiego.

TMPD

 
30.07.2009 r. Jak to się zaczęło. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 17:42

O potrzebie rewitalizacji parku mieszkańcy Iłowej mówią od lat. Starsi wspominają względnie zadbany park z lat 50-60. ubiegłego wieku, kiedy istniało jeszcze Technikum Ogrodnicze. Wszyscy natomiast marzą o parku z lat jego świetności, gdy był on chlubą przedwojennej Iłowej (Halbau). Jak mógłby i jak powinien wyglądać nasz park, możemy przekonać się oglądając zdjęcia i pocztówki z XIX i XX wieku.

Latem tego roku ukazała się monografia prof. Czekalskiego pt. „Park Dworski w Iłowej”. Przedstawia ona zarówno historię parku, jak i dość szczegółowy opis bogatej flory ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych, rzadkich okazów drzew i krzewów.
To był impuls, który kazał nam działać. Postanowiliśmy zainteresować tematem ludzi, którzy gotowi są poświęcić swój czas, energię na rzecz szeroko rozumianej popularyzacji i rewitalizacji parku.

30.07.2009 r. w GCKiS odbyło się pierwsze zebranie. Przyszło 13 osób. Postanowiliśmy powołać grupę inicjatywną Miłośników Parku Iłowskiego. Pierwszym zadaniem, które sobie postawiliśmy, było oczyszczenie z krzewów i usunięcie dzikiego wysypiska śmieci z terenu bezpośrednio przylegającego do niedawno odnowionego Mostku Miłości. Postanowiliśmy również nawiązać kontakt z niemieckim stowarzyszeniem opiekującym się zabytkowym parkiem w Kromlau (10 km od Badmuskau), które to wcześniej zaprosiło do współpracy władze naszej gminy.

TMPD